فلزیاب تصویری فرکانسی ناپو NAPO

۱۳۹۹-۷-۲ ۰۹:۳۵:۳۵ +۰۰:۰۰

فلزیاب تصویری فرکانسی ناپو دارای تنظیمات ادیت و ترشهولد میباشد فلزیاب ناپو دارای سیستم آنتنی و تصویری می باشد با ۲ برنامه تصویر گیری می نماید با سیستم آنتنی شما می توانید ردیابی کنید

رفتن به بالا