فلزیاب آنتنی ردیابی طلا

توسط |۱۳۹۸-۷-۹ ۰۵:۴۶:۵۰ +۰۰:۰۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۸|فلزیاب آنتنی|

فلز یاب آنتنی ردیابی طلا فلزیاب آنتنی که ردیابی طلا  را با دقت به انجام رساند فلزیاب آنتنی از نوع فلزیاب فرکانسی میباشد. و شعاع زنی در ردیابی برای تفکیک طلا در صحنه کار اصلی [...]