فلزیاب پیشتاز

فلزیاب تصویری آنالیز فیلتر

فلزیاب تصویری آنالیز فیلتر را برای تشخیص هدف یا فلز نیاز به تنظیمات مربوط به همان محدوده یا فلز یا هدف مورد نظر را دارد.
به تنظیمات قبل از تصویر گیری یا بعد از تصویرگیری فیلتر یا آنالیز میگویند.
نرم افزار یا برنامه فلزیاب تصویری بصورتی طراحی شده است که میتوان با تغییر تنظیمات وضعیت هدف و منابع را از یکدیگر با فیلتر یا انالیز یا تغییر تنظیمات در نرم افزار تشخیص داده و مشخص نمود.
مفهوم ان این است که برای مشخص نمودن هدف از بین همه تغییرات پدید امده وضعیت لکه رنگ یا عدد وی دی ای VDI را برای تشخیص جدا نمود.
حسن عملکرد با فلزیاب تصویری از نوع فرکانسی در این است که میتوان تغییرات و شرایط اثرگذار بر روی اهداف و انواع تغییرات را با فیلتر یا انالیز بدست اورد تا امکان خطا در تشخیص کاهش یابد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *