فلزیاب پیشتاز

فلزیاب تصویری عین شکل هدف

رادار هوائی تصویری نیز هدف یا هواپیما یا تغییرات جریانات انرژی را در فاصله دور بصورت زنده و عین شکل خودش نشان نمی دهد.

پیشرفته ترین رادارها هوائی تصویری دنیا هم بصورت لکه رنگ یا کد عددی موقعیت هدف یا هواپیما یا تغییرات در هواشناسی نشان می دهد.
فلزیاب تصویری فرکانسی نیز بنابر اصول رادار هوائی تصویری طراحی شده است و میتواند بصورت لکه رنگ و عدد وی دی ای VDI وضعیت هدف را مشخص نماید.
همانگونه که رادار هوائی تصویری عین شکل هدف را از فاصله دور آشکار نمی نماید؛ هیچگونه فلزیاب تصویری نیز نمی تواند عین شکل یا تصویر هدف یا فلز یا منبعی را در زیر زمین آشکار نماید.
با توجه به انکه بر سر راه فلزیاب تصویری مواد معدنی و منابع و انواع مانع وجود دارد و سر راه رادار هوائی این نوع موانع وجود ندارد.
با توجه به این شرایط نیز رادار هوائی تصویری نمی تواند عین شکل هواپیما یا هدف یا تغییرات جوی را آشکار نماید.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *