فلزیاب پیشتاز

فلزیاب رادار تصویری

فلزیاب راداری تصویری که در امورات هواشناسی و نظامی و فرودگاه ها بکار برده میشود برای تشخیص اهداف یا فلزات یا هواپیما یا هر نوع تغییرات از اصول لکه رنگ با ترکیب گوناگون رنگ بهره میبرد.
در رادار هوائی حتی از نوع تصویری تشخیص طبق اصول فرکانس به نسبت نوع انرژی و تشعشع خاص ان تغییرات یا هدف میباشد.
فلزیاب تصویری نیز از اصول فرکانس برای تشخیص بهره میبرد و در شرایط تشخیص بصورت لکه رنگ همه تغییرات در محدوده دید خود را آشکار مینماید.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *