فلزیاب پیشتاز

فلزیاب شرایط مغناطیس طلا

از آنجا که میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج به نسبت میزان مغناطیس فلزات از خود واکنش نشان می دهد؛ یا به نسبت میزان مغناطیس فلزات تغییر فاز در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی ایجاد میگردد طلا دارای مغناطیس نمیباشد که در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی ایجاد تغییر فاز یا حالت هم جهتی در پاسخ مخالف را شکل دهد تا پاسخ از وضعیت طلا در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج مانند فلزیاب پالسی PI یا وی ال اف VLF یا تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا پدید آید.
طلا در شرایط خالص و با کیفیت طلا شور شده تحت تاثیر میدان مغناطیس دیگر منابع یا زمین قرار نمیگیرد تا دچار شرایط مغناطیسی یا اهنربائی گردد زیرا ملکول درونی و قدرت تابش طلا این اجازه را به جریانات اطراف خود نمی دهد.

فلزیاب شرایط مغناطیس طلا

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *