فلزیاب پیشتاز

فلزیاب فرکانسی

فلز یاب فرکانسی از دسته فلزیاب های پیشرفته ای میباشد که طبق خواص فرکانسی عمل مینماید و میتواند انواع فلزات و الیاژ و نوع منابع و مواد معدنی را از یکدیگر به تفکیک جدا نماید.
فلز یاب فرکانسی باید دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد.
فلز یاب فرکانسی از آنجا که از شرایط انتشار تشعشع و انرژی بهره میبرد در مقابل میتواند جریان بازتاب یا برگشت هدف تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را به نسبت تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD جداگانه مورد تفکیک قرار دهد که این موقعیت از جداسازی وضعیت انرژی خاص و تشعشع مربوط به هدف مورد نظر شکل میگیرد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *