فلزیاب پیشتاز

فلزیاب مغناطیسی طول حرکت

زمانیکه بارالکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی در طول مسیر به سمت اطراف یا زیر خود حرکت مینماید با جریان بار الکتریکی زمین یا مواد معدنی و منابع دیگر حالت ترکیب یا انتقال و فشار نیرو گرفته و حالت و وضعیت اولیه بار الکتریکی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج تغییریافته و توان و نظم اولیه خود را از دست می دهد؛ و جریان تغییر یافته توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد. این تغییر توان بار الکتریکی و جریان مغناطیسی برای تشخیص هدف را نیز از بین میبرد یا کاهش می دهد و تغییر وضعیت بار الکتریکی با شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر تعادل نداشته و برای فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نمی باشد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *