فلزیاب

فلز یاب در انواع گوناگون وجود دارد مدار فلز یاب و شکل طراحی فلزیاب تعیین کننده نوع آن فلز یاب میباشد.
فلز یاب در اصل یک سیستم الکترونیکی یا مکانیکی است که میتواند فلزات را تشخیص داده و مشخص نماید.
فلز یاب مغناطیسی و فلز یاب فرکانسی دو دسته از فلز یاب های مورد بهره برداری در دنیا میباشد.
فلز یاب مغناطیسی و فلز یاب فرکانسی پایه طراحی مدار فلزیاب ها است.
فلز یاب مغناطیسی در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی خود شرایط میدان مغناطیس را داشته که این میدان مغناطیس بر روی فلزات اثر گذاشته یا نیرو جریان مغناطیسی وارد نموده و این نیرو مغناطیسی بیشتر فلزات مغناطیسی را تحت تاثیر برای ایجاد فاز قرار می دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

توسط |۱۳۹۸-۷-۹ ۰۵:۴۶:۲۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۹ام, ۱۳۹۸|فلزیاب|
رفتن به بالا